Logo for print

Obligo er et internasjonalt forvaltningsselskap med en etablert institusjonell investorplattform og hovedfokus på investeringer og forvaltning av eiendom i Norden. Selskapets majoritetseier er Blackstone Real Estate Funds. Hovedkontoret ligger i Oslo. Obligo forvalter verdier for 36 milliarder kroner på vegne av investorer, hvorav 26 milliarder kroner i eiendom (per Q2-2016). De samlede eiendomsinvesteringene utgjør cirka 70 prosent av den samlede forvaltningsporteføljen, mens investeringer innen shipping, private equity og infrastruktur utgjør resterende.

Obligo IM