Logo for print

Obligo är ett internationellt förvaltningsbolag med en etablerad institutionell investerarplattform med huvudfokus på investeringar och förvaltning av fastigheter i Norden. Bolaget's majoritetsägare är Blackstone Real Estate Funds. Huvudkontoret ligger i Oslo. Obligo förvaltar 36 miljarder norska kronor på vägnar av investerare, varav 26 miljarder norska kronor inom fastigheter (per Q2-2016). De samlade fastighetsinvesteringarna utgör cirka 70 procent av den samlade förvaltningsportföljen, medan investeringar inom shipping, private equity och infrastruktur utgör resten.

Obligo IM